IDEA

Príručka silných žien

Aj keď ženy majú už v podstate rovnaké práva ako muži, v mnohých aspektoch života sú stále znevýhodňované Trh práce je rodovo veľmi segregovaný a ženská práca je často menej finančne ohodnotená ako mužská. A pritom ženy veľmi často zastávajú dve pracovné pozície naraz – jednu v práci a jednu doma. Na fórach, kde sa robia rozhodnutia dôležité pre celú spoločnosť, je účasť žien oveľa nižšia ako účasť mužov. Ženy kandidujú v rôznych voľbách s oveľa nižším zastúpením ako muži a tiež sa ťažšie uplatňujú v rámci politických strán.

Je pritom veľa žien, ktoré sú schopné a ochotné vziať moc do vlastných rúk. Ale ako sa dostávajú bližšie k naozajstnej moci, čelia problémom a predtým neviditeľným prekážkam.. Príručka silných žien identifikuje tieto prekážky a prichádza s riešeniami ako sa im môžeme vyhnúť, alebo ich odstrániť.

Byť silnou ženou je dobrá vec

Ujasnime si to – byť silnou prípadne mocnou ženou nie je neprístojné a zahanbujúce. Pokiaľ nie je zneužívaná, moc je dobrá a dôležitá pre každého, kto chce naprávať krivdy a meniť spoločnosť. S mocou sa musí nakladať s rozumom, uvážlivo a starostlivo. Muži potrebujú viac dobrých príkladov žien vo výkone moci. Rozhodnutie spravené iba mužmi nie je spravodlivé rozhodnutie.

Ak máme moc, môžeme ovplyvniť a zmeniť spoločnosť, ale zároveň musíme byť pripravené prevziať zodpovednosť za naše rozhodnutia. Ak ste žena a ste pripravená získať viac moci, čítajte ďalej: budete z toho mať veľký prínos. Zamyslite sa, čo znamená viac moci. Začnite si zvykať jasne ukazovať, že ste pripravená prevziať pozíciu silnej ženy. Musíte si k tomu dopomôcť sama.

Takto trénujte:

 • Predstavte si sami seba ako členku miestneho zastupiteľstva, združenia rodičov v škole alebo iného združenia.
 • Teraz si predstavte samu seba ako predsedníčku tohto združenia.

Naučte sa pravidlá

Moc môžete ľahko stratiť, ak neviete, ako sa prijímajú rozhodnutia. Dobrým spôsobom, ako sa pripraviť na prekvapenia typu dvoch súťažiacich návrhov, je prípravné stretnutie pred tým naozaj dôležitým. Uistite sa, že sa zúčastní aj žena, ktorá sa vyzná a vie ako prebieha rozhodovanie. Ona vám vie poradiť a povedať, ako treba návrh predložiť, a čo môžu ostatné ženy v združení ešte navrhnúť.

Dôležité rozhodnutia sa môžu spraviť narýchlo, ak tam nie je nikto kto by zabezpečil, aby sa spravili inak a pozorne. Postup stretnutia a formalít nemôžete vynechať. Nie sú vôbec tak zložité, ako by sa mohli zdať. Návod na vytvorenie vzoru na šatách je oveľa zložitejší. Je dôležité poznať podrobnosti o tom, akým spôsobom došlo k rozhodnutiu. Ak sa to nenaučíte, všetky vaše prípravy nič neznamenajú.

Trénujte si, že ste líderkou. Začnite v malej skupine, potom vo väčších. Uistite sa, že viete ktoré ženy sú schopné sa presadiť, keď sa volí predseda.

V tomto Vám môže pomôcť aj mentorský program ženskej organizácie strany Most-Híd Idea, ktorý dáva možnosť všetkým záujemkyniam, aby sa stretli a nadviazali kontakt s úspešnými ženami z našej strany. Niekoľko týždňov trvajúce stretnutia poskytnú priestor na odovzdanie skúseností, na vzájomné spoznávanie sa a na odovzdanie cielených a na mieru šitých informácií týkajúcich sa uplatnenia žien. Cieľom programu je, aby sa účastníčky oboznámili so všetkými možnými témami, oblasťami a inštitúciami, ktoré môžu byť pre ne v budúcnosti zaujímavé. Môžu spoznať cesty, cez ktoré sa môžu uplatniť, ako aj ľudí, ktorí im v tom vedia pomôcť.

Urobte toto:

 • Zorganizujte si prípravné stretnutie kde si prejdete možné situácie do detailu
 • Pracujte na dobrých kontaktoch s politicky skúsenými ženami, od ktorých sa môžete učiť
 • Učte sa aké sú postupy stretnutí

Pozície moci

Starostlivo analyzujte mocenské štruktúry svojej organizácie alebo zastupiteľstva. Kde sa robia najdôležitejšie rozhodnutia? Je tam nedostatok žien? Odpoveď na poslednú otázku je často áno. Uistite sa, že ženy sú predstavené a nominované na príslušnej rozhodovacej úrovni. Vypracujte si jasnú stratégiu, ktoré pozície by mali zastávať ženy a ako môžu byť ženy najviac úspešné, aby túto pozíciu dostali. Ktorá je najvhodnejšia? Skontrolujte a spíšte si ich kvalifikácie a skúsenosti.

Pamätajte si, že žiadny muž sa nenarodil, aby bol poslancom alebo iným lídrom. Ani žiadna žena. Ale obaja majú rovnaký nárok na to, aby sa nimi stali.

Urobte toto:

 • Zistite, ktoré sú najdôležitejšie úrovne rozhodovania
 • Je tam nedostatok žien?
 • Vytvorte si stratégiu ako sa môžu ženy stať súčasťou toho zoskupenia

Staňte sa dobrovoľníčkou v nominačnom procese

Jednou z najvýznamnejších funkcií akú môžeme mať, je mať možnosť vyjadriť sa, kto by mal dostať akú pozíciu na základe dôvery. A toto je dôvod, prečo musí byť viac žien zapojených do týchto procesov. Ženy v komisiách a na stretnutiach kde sa rozhoduje o nomináciách si musia pripraviť spoločnú stratégiu na podporu žien. Tu je veľmi dôležitá starostlivá príprava. Spojte sa včas s rôznymi kandidátkami a pripravte ich. Spíšte si všetky ich skúsenosti a kvalifikácie. Prineste si tieto zoznamy na stretnutie. Každá žena by mala na stretnutí prehovoriť a súhlasiť s návrhmi, na ktorých sa dohodnete. Ženy sa musia navzájom lepšie podporovať vo všetkých smeroch.

Urobte toto:

 • Ukážte svoj záujem stať sa súčasťou nominačného procesu
 • Spravte to tak, aby ste neboli jedinou ženou, ktorá motivuje ostatných
 • Vytvorte si s ostatnými ženami spoločnú stratégiu ako pritiahnuť viac žien, a ktoré ženy sa chystáte navrhnúť

Predložte ženské kandidátky

Po starostlivom zvážení, vyberte jednu alebo viac kandidátok, ktoré chcete podporiť. Voľba musí byť realistická a pravdepodobnosť výhry musí byť pomerne veľká. Predstavte svoju kandidátku v správnom čase pred stretnutím, na ktorom sa bude rozhodovať o nových členoch vedenia alebo o lídrovi. Skontrolujte si a spíšte si zoznam skúsenosti a kvalifikáciu ženskej kandidátky. V dostatočnom predstihu pred stretnutím obvolajte tie ženy, ktoré sa ho zúčastnia a odprezentujte im argumenty v jej prospech. Vyhľadajte mužského spojenca.

Môže byť múdre začať svoju kandidátku prezentovať včas v miestnej tlači. Pokúste sa, aby dostala priestor na publikovanie článku deň alebo dva pred voľbou. Postavte sa jasne za svoju kandidátku. Uistite sa, že je viditeľná. Skontaktujte sa s médiami a hovorte o pozitívnych stránkach danej kandidátky.

Usporiadajte kurzy pre budúcich členky vedenia. Je dôležité, aby všetci vedeli, čo táto práca obnáša. V poslednej dobe sa ukázalo, že mnoho ľudí, ktorí sedia v správnych radách a vo vedeniach spoločností , si plne neuvedomujú dôležitosť a zodpovednosť, ktorú táto práca obnáša. Chce to veľa času a tvrdej práce, aby sa človek stal plnohodnotným členom vedenia. Samozrejme, my ženy musíme prevziať náš diel zodpovednosť.

Urobte toto:

 • Spíšte si všetky možné kandidátky a ich kvalifikácie
 • Skontaktujte sa s dobrými novinármi, najlepšie so ženami
 • Spravte si dobré fotky svojej kandidátky na použitie do médií
 • Zorganizujte tlačovú konferenciu na predstavenie svojej kandidátky

Staňte sa líderkou

Práca predsedu zahŕňa kontrolovanie stretnutí, rozhodovanie o tom aký bude program rokovania a robenie niektorých rozhodnutí samostatne. Byť lídrom znamená mať značnú moc. Polovica tejto moci patrí právom ženám, takže sa uistite, aby boli pripravené na túto funkciu dobre.

Spíšte si všetky ženy, ktoré by mohli byť dobré líderky. Spravte si tento zoznam na stretnutí, kde sa predstaví stratégia. Uistite sa, že všetky ženy na zozname vedia presne, čo je to byť líderkou a ako začať. Mnohé sa obávajú, že byť líderkou môže byť príliš ťažké alebo môže to zaberať príliš veľa času. Vyberte si mentorku, ženu, ktorá už je líderkou. Jej úlohou je učiť, podporovať a povzbudzovať nové ženské líderky. Bude hrdá na to, že môže byť mentorkou! U nás v IDEA máme takéto ženy, ktoré Vám rady poskytnú pomocnú ruku, poradia a budú Vás motivovať v dosiahnutí Vašich cieľov.

Pri predstavovaní novej líderky môžete požiadať o pomoc dobrú novinárku. Novinári vedia, ako môže byť vaša kandidátka prostredníctvom médií čo najefektívnejšie predstavená. Ženy si musia zvyknúť na to, že budú videné, musia si vytvoriť silnejší profil.

Krátke opakované kurzy ako rečniť, o médiách a o tom ako písať dobré články sú niečo, čo všetky potrebujeme. Zorganizujte takéto kurzy. Ženy, nielen budúce líderky určite prídu, ak ich osobne pozvete. Preto IDEA organizuje rôzne semináre a konferencie na témy, ktoré pomôžu ženám presadiť sa. IDEA taktiež uvíta akýkoľvek nápad, návrh alebo aktivitu ohľadom ďalších seminárov.

Urobte toto:

 • Spíšte si všetky kandidátky a ich kvalifikácie
 • Zorganizujte si kurz o rétoriky, o písaní článkov a mediálnej stratégii
 • Vyberte si mentorku
 • Vymenujte kandidátku na líderku podľa pravidiel hry

Získajte silu v strane

Strana, ktorá pripravuje svoje kandidátky, ale je naďalej zastúpená navonok len mužským vedením, mužským jazykom bez ženských príkladov a nevie využiť ani to čo, je dôležité a zaujímavé pre ženy v politike, takáto strana nezíska dôveru žien. Stáť v pozadí nestačí.

Spoznajte vnútorné fungovanie vašej politickej strany! Každá strana má svoje vlastné pravidlá a zvyky. Žena ktorá nie je s nimi oboznámená, nemá šancu uplatniť sa. Hľadajte iné ženy v rámci strany, a urobte si spoločnú stratégiu so ženami ktoré sú aktívne v štruktúrach strany. Nájdite si tie oblasti, v ktorých dokážete strane prinášať iný pohľad na vec ako mužmi dominované stranícke orgány. V žiadnej strane nebudete mať úspech bez aktivity.

Ženská organizácia strany Most-Híd, IDEA sa bude snažiť pomôcť ženám v rámci strany sa čo najlepšie uplatniť. Budeme sa snažiť aj o to, aby pomer medzi mužmi a ženami vo vedúcich orgánoch strany bol vyrovnanejší. Ak máte politické ambície, tak nás neváhajte kontaktovať!

Urobte toto:

 • Spoznajte fungovanie a štruktúru Vašej strany
 • Nájdite si oblasti, kde strane chýba ženská perspektíva a neváhajte využiť voľný priestor.
 • Nájdite ostatné ženy v strane a urobte si spoločnú stratégiu na uplatňovanie sa v rámci strany

Päť techník dominancie

Existujú metódy, ktoré muži často používajú - vedome alebo nevedome – aby si zabezpečili prevahu nad ženami ženskou kultúrou. Dajú sa rozdeliť do piatich skupín:

 • 1. Predstieranie, že žena je neviditeľná
 • 2. Zosmiešňovanie
 • 3. Zadržiavanie informácií
 • 4. Dvojitý trest
 • 5. Pripisovanie viny a hanby

Naučte sa rozpoznať, čo tieto metódy predstavujú. Tu nasledujú stručné popisy jednotlivých techník:

1.Predstieranie, že žena je neviditeľná

Táto neverbálna technika dominancie mužov sa prejavuje tak, že ženu nepočúvajú, začnú presúvať svoje papiere, začnú sa navzájom rozprávať, alebo idú na záchod. My ženy často načneme iné témy ako muži, pretože ženy žijú v iných podmienkach ako muži. Muži sa nespoznávajú v tom o čom rozpráva žena a a preto sa uchyľujú k činnostiam, aby ženu nepočúvali.

To, že sa muži robia, že je žena neviditeľná je zničujúca technika dominancie. Osoba, ktorá nie je videná ani vypočutá sa cíti ponížená a veľakrát nechce pokračovať vo svojom odhodlaní niečo zmeniť.

Urobte toto:

 • Jasne ukážte, že ste si vedomá toho, že Vás zámerne ignorujú a neprijímate to.
 • Domáhajte sa pozornosti a toho, aby Vás všetci počúvali.
 • Ak nechápu čo tým myslíte, môžete použiť rovnakú taktiku keď bude rozprávať muž. Urobte to veľmi jasne.

2. Zosmiešňovanie

Je ľahké rozpoznať túto rafinovanú techniku, kedy si muži robia žarty na úkor žien. Táto technika je založená na znevažovaní žien a ženskej práce. V tejto kategórii nájdete širokú bázu znevažujúcich tvrdení o hlúpych dievčatách a hysterických ženách. Príklady sú zbytočné.

Urobte toto:

 • Jasne vyjadrite, že takéto zaobchádzanie je neprijateľné.
 • Nikdy sa nesmejte s nimi, najmä keď vtip je o inej žene.
 • Na muža, ktorý sa vysmieva pozerajte s úžasom alebo reagujte zívnutím. Obráťte sa na inú ženu a spýtajte sa jej, "Čo myslíš o čom rozpráva?"

3. Zadržiavanie informácií

Zadržiavaním informácií pred niekým, z neho robíte nevedomého. To sa často stáva ženám. V krčme alebo na zápase sa muži dohodnú na mnohých veciach, či už vedome alebo nevedome. Potom sa na stretnutí, v prítomnosti ženy stáva, že istá téma alebo rozhodnutie prejdú veľmi rýchlo. Ženy nedostanú šancu na diskusiu na tému, ktorú už muži prebrali v menšom kruhu. Muži nechápu prečo musia ženy vždy robiť problémy a všetko predlžovať, a že prečo nemôžu byť ženy viac rozhodné.

Urobte toto:

 • Pýtajte si všetky informácie o tom ako sa robia rozhodnutia.
 • Pýtajte si odloženie dôležitých záležitostí, ktoré vyžadujú viac času na preštudovanie
 • Pokúste sa získať potrebné informácie z iných zdrojov, a to prostredníctvom žien.

4. Dvojitý trest

Nech robíte čokoľvek, je to zlé: to je jadro techniky dvojitého trestu. Ženy stále trpia zlým svedomím vo všetkých smeroch. Májú neustály pocit, že by mali byť niekde inde, nie tam, kde sú - práca, deti, manžel. Výsledný stres je neznesiteľný. Čo je najhoršie je pocit neadekvátnosti. Ženy sú obvinené - často implicitne - tými okolo nich, že sa správajú neadekvátne ako matky, keď sa zapájajú do pracovného života a do politiky, a zároveň ak sú zvolené, že by sa mali viac venovať rodine a starosti o domácnosť. Vybrať si obe vytvára nespokojnosť na oboch miestach.

Ženy chcú kombinovať rodinný a pracovný život a majú plné právo povedať "nie" aj v práci aj doma, bez toho, aby boli za to potrestané. Na rozdiel od žien, muži sú len zriedka predmetom tohto typu dvojitého trestu. Pre nich je to normálne prijímať veci v práci a odmietať veci doma. To je neprijateľné a nespravodlivé. Ženy musia mať rovnaké právo ako muži mať pracovný aj rodinný život.

Urobte toto:

 • Žiadajte svojho šéfa o právo povedať nie - alebo áno - bez toho, aby ste boli potrestaná v podobe napríklad, že Vás nepovýšia.
 • Zistite si, ako dlho trvajú domáce práce a potom sa dohodnite s manželom kto bude čo robiť.

5. Pripisovanie viny a hanby

Pripisovanie viny a hanby je najviac neuchopiteľná taktika. Ženu vystavenú znevažovaniu alebo zlému zaobchádzaniu vinia za to samu. Ľudia zvyknú hovoriť, že za to si môže žena sama, aká je a ako sa správa. Nakoniec sa žena môže začať cítiť, že je to naozaj tak. "Myslím, že je to moja chyba. Môžem len sama seba z toho viniť ", myslí si, a berie vinu za to, čo sa stalo, bez ohľadu na to, či je to oprávnené.

Tu je potrebná rýchla analýza, že čo sa vlastne stalo, a prezistenie, že nie je žiadny dôvod, aby si žena brala vinu na seba.

Urobte toto:

 • Požiadajte o pomoc múdreho priateľa, ktorý vám pomôže zistiť kto bol na vine.
 • Rýchlo zabudnite na pocit viny.
 • Vyriešte si to s tým, kto na vás vinu hodil. Ukážte mu, čo sa skutočne stalo.
 • Postavte sa na stranu ostatných žien, ktoré mali pocit viny s tým, že ich niekto iný obvinil.