IDEA

Mentoring

Verejný život a politika fungujú často ako uzavretý kruh. Vstúpiť do neho, obzvlášť keď ste žena, je veľmi náročné. Mentorský program IDEA dáva príležitosť pre všetky záujemkyne, ktoré majú menej ako 30 rokov, aby sa stretli a nadviazali kontakt s úspešnými ženami v rámci svojej organizácie.

Niekoľko týždňov trvajúce stretnutia poskytnú priestor na odovzdanie skúseností, na vzájomné spoznávanie sa a na odovzdanie cielených a na mieru šitých informácií týkajúcich sa uplatnenia žien. Cieľom programu je, aby sa účastníčky oboznámili so všetkými možnými témami, oblasťami a inštitúciami, ktoré môžu byť pre ne v budúcnosti zaujímavé. Môžu spoznať cesty, cez ktoré sa môžu uplatniť, ako aj ľudí, ktorí im v tom vedia pomôcť.

Ak sa chcete zapojiť do mentorského programu, musíte sa najprv pripojiť k ženskej organizácii IDEA. Následne pošlite mail na adresu idea@most-hid.sk, kde sa predstavíte a čo najpresnejšie opíšete, prečo sa chcete zapojiť do mentorského programu a čo od neho očakávate. Na základe týchto informácií nájdeme pre vás vhodného mentora.