IDEA

Ženy v politike

Clausewitz svojho času povedal, že „vojna je pokračovaním politiky inými nástrojmi“. Z tohto uhla pohľadu vôbec nie je prekvapujúce, že v minulosti podobne ako vojenčina, aj politika bola doménou výlučne mužov. Dnes sa situácia pomaly, ale istotne mení. Stále viac žien sa nielenže chce, ale aj vie zapojiť do politického diania a vie byť úspešných i v tejto oblasti. Môžeme byť pyšné na to, že v našom regióne malo práve Slovensko ako prvé premiérku.

Cesta do politiky nie je ľahká a nie je vždy jednoznačná. Jedným z hlavných poslaní ženskej organizácie IDEA je práve pomoc našim členkám a sympatizantkám na tejto ceste. Vo vedení organizácie IDEA sú také ženy, ktoré už prelomili mužský charakter politiky a sú úspešné vo verejnom živote. Ich skúsenosti môžu byť nápomocné tomu, aby sa to podarilo aj iným ženám.

Aké máme prostriedky? Na konferenciách a tréningoch sa budeme venovať tomu, aké sú úskalia a možnosti uplatnenia sa žien vo verejnom sektore. Naše skúsenosti vydáme aj v malej publikácii, ktorá sa už čoskoro bude dať zadarmo stiahnuť z našej webovej stránky. Táto príručka bude obsahovať praktické rady, ako sa postaviť mocenským hrám, s ktorými sa každá žena stretne v politickom živote ovládanom mužmi. Na druhej strane náš mentorský program umožní cez intenzívny kontakt efektívnu výmenu názorov v záujme lepšieho uplatnenia sa ambicióznych žien.