IDEA

Ing. Petra Nagyová-Džerengová

Ing. Petra Nagyová-DžerengováNámestníčka primátora Bratislavy, poslankyňa mestského zastupiteľstva. Narodila sa 3.marca 1972 v Košiciach. Ukončila Strednú ekonomickú školu J. Bačika v Košiciach a titul inžinierky získala na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Počas štúdia pracovala ako letuška pre Tatra Air a po ukončení štúdia pôsobila ako redaktorka, editorka a moderátorka STV na oddelení zahraničného spravodajstva.

V rokoch 2003 – 2010 pracovala na voľnej nohe ako publicistka, novinárka a najmä spisovateľka. Jej knihy boli preložené do maďarského jazyka. Od roku 2010 sa intenzívnejšie venuje politike, pôsobí ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Karlova Ves, námestníčka primátora Bratislavy a poslankyňa mestského zastupiteľstva. Venuje sa sociálnym veciam, oblasti kultúry a medzinárodným vzťahom. Okrem slovenčiny ovláda maďarčinu, angličtinu a nemčinu. Zdokonaľuje sa aj vo francúzštine.

Je vydatá a má štyri deti.

www.nagyova-dzerengova.eu