IDEA

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.Vysokoškolská pedagogička, poslankyňa mestského zastupiteľstva. Narodila sa 28. augusta 1973. Vyštudovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Doktorandské štúdium ukončila na Bratislavskej vysokej škole práva. Pôsobila ako odborná asistentka na Univerzite Komenského a neskôr aj na Vysokej škole logistiky o.p.s. Přerov v Štúrove. Od roku 2008 pracuje na Paneurópskej vysokej škole na Fakulte práva v Bratislave. V roku 2010 sa stala poslankyňou mestského zastupiteľstva v Štúrove. Okrem maďarského a slovenského jazyka sa dohovorí aj po nemecky a rusky.

Je vydatá, má jedného syna. Venuje sa právnym otázkam a zastupovaniu záujmov.