IDEA

Pridaj sa k nám

IDEA je otvorená spolupráci so všetkými ženami, ktoré sa zaujímajú o organizáciu a súhlasia s jej ideovým zameraním. Vstup je otvorený a bezplatný tak pre členky Mosta-Híd, ako aj pre záujemkyne z prostredia mimo strany. Naše členky sa môžu zúčastňovať na práci našich miestnych organizácií, na tréningoch a stretnutiach, môžu sa zapojiť do mentorského programu, môžu sa podieľať na práci celoštátnych orgánov, môžu sa zúčastňovať na voľbách do týchto orgánov a byť do nich volené. Práca v rámci našej organizácie vám umožní ovplyvňovať prácu parlamentnej frakcie strany a tým aj diskusiu v Národnej rade SR.

AK MÁTE ZÁUJEM STAŤ SA ČLENKOU IDEY: prosím pošlite priložený formulár emailom na adresu idea@most-hid.sk alebo poštou na: Trnavská cesta 37, 831 04, Bratislava, alebo vyplňte nižšie zobrazený formulár.

Ďakujeme o Váš prejavený záujem, čoskoro sa Vám ozveme.