IDEA

Vedenie Idey

Členky predsedníctva:

Irén Sárközy – predsedníčka

Andrea Vitkóová

Petra Nagyová-Džerengová

Zuzana Csadyová

Žaneta Pavlíková