IDEA

O nás

Poslanie

Aj keď ženy majú už z princípu rovnaké práva ako muži, v mnohých aspektoch života sú stále dosť znevýhodnené. Trh práce je rodovo veľmi segregovaný a ženská práca je často menej finančne ohodnotená ako mužská. A pritom ženy veľmi často vykonávajú dve pracovné úlohy naraz – jednu v práci a jednu doma. Vo väčšine rodín je výchova detí predovšetkým úlohou matky a domáce práce úlohou manželky. Okrem toho na fórach, kde sa robia rozhodnutia dôležité pre celú spoločnosť, je účasť žien oveľa nižšia ako účasť mužov. Ženy kandidujú v rôznych voľbách s oveľa nižším zastúpením ako muži a tiež sa ťažšie uplatňujú v rámci politických strán. Aj z týchto dôvodov je nutné mať organizáciu zaoberajúcu sa špecificky spoločenským a politickým postavením žien.

V súlade s týmito skutočnosťami sú ciele organizácie Idea takéto:

  • Zastupovanie spoločenských záujmov žien a úsilie o rodovú rovnosť.
  • Prinášanie nových tém a nových prístupov do politiky.
  • Ovplyvňovanie politickej diskusie a zastúpenie uhla pohľadu strany.
  • Vzdelávanie žien so záujmom o politiku a podpora ich presadzovania sa.
  • Vzbudzovanie záujmu o politiku u mladších žien.
  • Pomoc a podpora ženám v dosahovaní úspechu.
  • Podpora žien v strane, ich spojenie a zviditeľnenie sa, ako aj podpora ich napredovania v strane.

Privítanie

Vážené dámy,

vitajte na stránke ženskej organizácie strany Most-Híd Idea, ktorá vytvára fórum pre všetky aktívne ženy, ktoré majú záujem angažovať sa v politike a veria v hodnoty a ciele strany Most-Híd.

Žiaľ, momentálne je na všetkých úrovniach politiky oveľa menej žien ako mužov. Veľakrát vedia pritom práve ženy priniesť do politiky nové prístupy a nové témy. Je potrebné, aby reprezentovali svoje vlastné spoločenské záujmy a aby mali priestor na ich uplatnenie. Našťastie, máme medzi sebou ženy, straníčky aj nestraníčky, ktoré majú záujem toto zmeniť a zapojiť sa do boja o budúcnosť tejto krajiny. Chceme medzi sebou ženy, ktoré chcú tiež priložiť svoju ruku k dielu, chcú sa vzdelávať a byť úspešné v čomkoľvek, čo robia. Tréningami a mentoringom chceme pomôcť tým ženám, ktoré majú politické ambície, ale zatiaľ nedostali priestor alebo jednoducho nevedeli, ako na to. Rady si vypočujeme vaše názory a nápady a rady vám pomôžeme na vašej ceste k zlepšeniu pozície žien v politike.

Idea bude poskytovať podporu, skúsenosti, ale najmä možnosti a priestor ženám, ktoré majú záujem angažovať sa vo verejnom živote na všetkých úrovniach. Ak sú vám sympatické aktivity strany Most-Híd a zaujímate sa o dianie na Slovensku, prečítajte si viac o tom, ako sa môžete k nám pripojiť, a rady vás medzi nami privítame.

Tím Idey