IDEA

Stanoviská

Ženská organizácia strany Most-Híd IDEA prichádza s novými projektmi do roku 2014

V máji minulého roka, pri strane Most-Híd vznikla ženská organizácia IDEA. Jej ambíciou je vytvárať priestor pre ženy, ktoré majú záujem angažovať sa vo verejnom živote. Založenie organizácie oznámili v tom čase členky správnej rady IDEY: Alžbeta Ožvaldová, Zuzana Csadyová, Petra Nagyová-Džerengová, Irén Sárkozy a Andrea Vitkóová.

Činnosť organizácie odštartovalo v auguste 2013 stretnutie členiek a sympatizantiek pod názvom Dámska jazda. Následne sa na jeseň konala séria Regionálnych stretnutí v mestách ako Nitra, Rožňava, Komárno alebo Veľký Meder. Prvý polrok fungovania organizácie ukončila Republiková rada v Bratislave, na ktorej bolo zvolené predsedníctvo v zložení: Alžbeta Ožvaldová, Zuzana Csadyová, Petra Nagyová-Džerengová, Irén Sárkozy, Andrea Vitkóová a Ľubica Kováčová. Koncom roka mala IDEA 125 členiek z celého Slovenska. Republiková rada tiež schválila stanovy, politický program organizácie, ako aj program na rok 2014.

V prvom štvrťroku 2014 IDEA chystá dvojdňové školenie v Košiciach. Pokračovať budú aj regionálne stretnutia v mestách Galanta, Štúrovo a Rimavská Sobota a angažovať sa bude aj v podpore kandidátov strany Most-Híd do eurovolieb. Postupne členky aktívne zakladajú miestne kluby vo viacerých mestách. V roku 2014 IDEA plánuje zorganizovať aj odbornú konferenciu na tému: Reprezentácia žien v politike aj vo firmách.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s našimi členkami a rady medzi sebou privítame každú ženu, ktorá sa k nám chce pripojiť.

Zuzana Csadyová

Podpredsedníčka IDEY

Svetový deň vidieckych žien

15. októbra 2013 sme aj si aj my v organizácii Idea pripomenuli Svetový deň vidieckych žien.

Bol vyhlásený v roku 1995 na pekinskej konferencii venovanej problematike žien. Tento deň sa oslavuje pod záštitou OSN a je príležitosťou na uznanie dôležitosti vidieckych žien pri posilňovaní poľnohospodárstva a rozvoja vidieka po celom svete. Na Slovensku sa dokonca pri tejto príležitosti uskutočňuje súťaž ,,Vidiecka žena – líderka roka”, ktorej cieľom je ohodnotiť prácu vidieckych žien, ich rozhodujúcu úlohu a príspevok žien pri výrobe potravín.

Bleskový rozhovor s Alžbetou Ožvaldovou

Most-Híd nominoval precentuálne najviac žien na svojich kandidátkach do volieb do VÚC. Čo si o tom myslíte Vy ako členka správnej rady ženskej organizácie IDEA?

"Mňa ako jednu z kandidátok veľmi potešilo, keď som sa dozvedela, že práve naša strana má najväčšie percento žien na kandidátkach do najbližších volieb. Jedným z cieľov našej organizácie je práve väčšie zastúpenie žien na kandidátkach Most-Híd nielen do týchto VÚC volieb, ale aj všetkých následujúcich."