IDEA

Správy a fotky z aktivít

IDEA na súťaži vo varení guláša

30.01.2017

Tím IDEA z galantského okresu sa 8. augusta zúčastnil 7.ročníka súťaže vo varení gulášu "O putovnú varechu starostu obce" v Ľubeľi (okr. Liptovský Mikuláš). Našim dievčatám sa veľmi darilo, obsadili 2...

Občiansky salón: Ženy v politike

30.01.2017

Občiansky salón na tému Ženy v politike sa konal 28.5. v Bratislave a organizovala ho ženská organizácia strany Most-Híd IDEA v spolupráci s Inštitútom Mateja Bela a Nadáciou Konrada Adenauera. Hla...

Právo ženy rozhodovať sama o sebe, týranie žien v spoločnosti

30.01.2017

Dňa 30.6.2015 zorganizoval Rožňavský miestny klub stretnutie MK spojené s besedou s pani psychologičkou z ÚPSVaR v Rožňave Mgr. Babelou Ivánovou na tému " Právo ženy rozhodovať sama o sebe, týranie ži...

II. Republiková rada

30.01.2017

Dnes, 25. februára sa v Bratislave uskutočnila druhá Republiková rada ženskej organizácie IDEA, na ktorú boli pozvané všetky členky organizácie Prítomné členky zhodnotili aktivity organizácie v rok...

Nezavadzajte tu, dievčatá!

30.01.2017

12.mája sme diskutovali s kandidátkami IDEY do EP - Andreou Vitkóovou a Irén Sárközy. Súčasťou bolo aj premietanie filmu Nezavadzajte tu, dievčatá!, ktorý vyzdvihol potrebu žien v politike....

Stretnutie spojené s odborným školením v Košiciach

30.01.2017

21.-22. marca sa konalo stretnutie IDEY spojené s odborným školením v Košiciach, na ktorom sa zúčastnilo približne sto členiek ženskej organizácie z celého Slovenska. Hlavnou témou školenia bolo rozví...

Regionálne stretnutie IDEY v Štúrove

30.01.2017

Prvé regionálne stretnutie v tomto roku sa konalo 20.2. vo Štúrove pod taktovkou členky predsedníctva IDEY Andrey Vitkóovej. Sympatizantky a členky IDEY sa stretli s členkami predsedníctva Alžbetou Ož...

Prvé predsedníctvo IDEY

30.01.2017

Zasadnutia predsedníctva IDEY, ktoré sa konalo 15.1.2014 na centrále Most-Híd sa zúčastnili všetky jeho členky. Hlavnými témami bol plán aktivít na rok 2014, miestne kluby organizácie, ako aj preziden...

Prvá Republiková rada IDEY

30.01.2017

Dnes, 11. decembra sa v Bratislave uskutočnila prvá Republiková rada ženskej organizácie Idea, na ktorú boli pozvané všetky členky organizácie. Na úvod s prejavmi vystúpili dvaja hostia, predseda s...

Stretnutie IDEY vo Veľkom Mederi

30.01.2017

Už štvrté regionálne stretnutie sa uskutočnilo dňa 28.11.2013 vo Veľkom Mederi. V Kúrii Plauter sa zišlo viac ako 30 žien a spolu s členkou správnej rady IDEY Alžbetou Ožvaldovou diskutovali o poslaní...