IDEA

IDEA

Na Slovensku nie je v princípe žiadna prekážka pri angažovaní sa žien v politike, napriek tomu účasť žien v politike stagnuje.

Našou ambíciou je vytvárať priestor pre ženy, ktoré majú záujem o aktívnu participáciu na verejnom živote.

Chceme čo najrazantnejšie reprezentovať záujmy žien a poskytovať im priestor prezentovať svoje problémy a snažiť sa nájsť ich riešenia.

Rady medzi sebou privítame aj Vás!

Aktuality

IDEA na súťaži vo varení guláša

Občiansky salón: Ženy v politike

Právo ženy rozhodovať sama o sebe, týranie žien v spoločnosti

Najbližšie udalosti Calendar